KURBANLIK PROTOKOLLERİ

KURBANLIK ANLAŞMALARI YAPILMIŞ OLUP;

ÜYELERİMİZ AŞAĞIDAKI TAKSİTLERDEN FAYDALANACAKTIR.